top of page

Μας ρωτάτε - Απαντάμε

Ποιο είναι το κόστος των διδάκτρων;

Το κόστος εξαρτάται από το  σύνολο των μαθημάτων που παρακολουθεί ένας μαθητής και διαμορφώνεται ανάλογα με το τμήμα που θα επιλέξει. 

Ποιο είναι το κριτήριο Εγγραφής;

Κάθε χρόνο δεχόμαστε στην Α' Λυκείου έως δώδεκα μαθητές που κατανέμονται σε τρία τετραμελή τμήματα. 

Στο φροντιστήριό μας εγγράφονται όλοι οι μαθητές των οποίων ο μέσος όρος  της  Γ' Γυμνασίου είναι μεγαλύτερος του  18 και στα Μαθηματικά η βαθμολογία της γραπτής προαγωγικής εξέτασης είναι μεγαλύτερη του 17.

Επείδή όμως, πολλά παιδιά έχουν ικανότητες οι οποίες δεν ανταποκρίνονται στις βαθμολογίες του Γυμνασίου δεχόμαστε και μαθητές που δεν πληρούν τα παραπάνω κριτήρια, εφ' όσον πρώτα συζητήσουμε μαζί τους και διερευνήσουμε τη δυνατότητα συνεργασίας μας.

Υπάρχουν εκπτώσεις;

Το φροντιστήριό μας παρέχει έκπτωση σε μονογονεϊκές οικογένειες, σε αδέρφια που φοιτούν στο  φροντιστήριό μας και σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. Έκπτωση παρέχεται και στην περίπτωση ομαδικής εγγραφής.

Γιατί τα κριτήρια είναι αυτά κι όχι αυστηρότερα;

Τριάντα χρόνια διδακτικής εμπειρίας μας έχουν οδηγήσει σε συτά τα συμπεράσματα. Για παράδειγμα  αναφέρουμε  ότι ο τρόπος βαθμολόγησης των γραπτών κι η όχι τόσο αντι-κειμενική κατανομή των βαθμών των θεμάτων σ' ένα διαγώνισμα μπορεί να επη-ρεάσει τη συνολική είκόνα  του γραπτού.

Ποιο είναι το κόστος  εγγραφής;

Το κόστος  εγγραφής  εξαρτάται από την τάξη που θα φοιτήσει το  παιδί.

Το ποσό αυτό καλύπτει τις σημειώσεις και τα βιβλία που δίνουμε σε κάθε μάθημα, κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς.

Τι γίνεται αν δεν πληρούνται τα κριτήρια εγγραφής;

Μπορούμε να εντάξουμε έναν μαθητή στο δυναμικό του φροντιστηρίου μας μόνο μετά  συνέντευξη για την διερεύνηση της δυνατότητας συνεργασίας μαζί μας.

Το κυριότερο για μας είναι το παιδί να μπορεί ν' ακολουθεί τη δομή του προγράμματος μας με συνέπεια, να  'ναι πειθαρχημένο στο διάβασμα του, να σέβεται το τμήμα που  συμμετέχει και να μπορεί να συνεργαστεί με τους υπόλοιπους μαθητές σε κοινές δράσεις μελέτης.

Παρέχονται βιβλία ή σημειώσεις;

Οι καθηγητές μας παρέχουν τις δικές τους σημειώσεις και βιβλία για το μάθημά τους.

Το κόστος καλύπτεται από την εγγραφή των μαθητών.

Έχετε κριτήρια για  την εγγραφή μαθητών Γυμνασίου;

Όχι. Μοναδική προϋπόθεση η ικανότητα συνεργασίας του  μαθητή με το τμήμα. Σε περίπτωση αδυναμίας παρα-κολούθησης διακόπτεται η φοίτηση.

Τι είναι  οι κοινές δράσεις μελέτης;

Οι μαθητές εφ' όοσν έχουν ολοκληρώσει ένα κεφάλαιο ή ένα μέρος της ύλης καλούνται σε επαναληπτικό   μάθημα όπου όλοι μαζί με την καθοδήγηση του καθηγητή λύνουν θέματα σε συνεργασία μεταξύ τους όπου οι τρόποι επίλυσης προτείνονται από ίδιους καθώς επίσης οι  διορθώσεις και η βαθμολογήσεις.

Πόσοι μαθητές είναι στην τάξη;

Κάθε τμήμα συμπληρώνεται με 4 μαθητές. Υπάρχει δυνατότη-τα το τμήμα να έχει παραπάνω μαθητές μετά από συνεννόηση εφ' όσον κρίνουμε ότι δεν επηρεάζεται  η εκπαιδευτική διαδικασία και ότι θα 'ναι προς όφελος όλων. Η αύξηση του αριθμού  οδηγεί σε αντίστοιχη μείωση του κόστους. Το πλήθος σε καμία περίπτωση δε μπορεί να υπερβαίνει τους έξι μαθητές.

Γιατί έχετε κριτήρια για  την εγγραφή μαθητών;

Δημιουργούμε ομοιογενή τμήματα υψηλών απαιτήσεων με στόχο το μέγιστο της απόδοσης και τελικό στόχο την επιτυχία στις Πανελλαδικές Εξετάσεις.  

Το πρόγραμμα Σπουδών διαφέρει από το επίσημο πρόγραμμα του Υπουργείου;

Όχι. Η διδασακλία των μαθημάτων γίνεται με γνώμονα τις εξετάσεις της Γ' Λυκείου. Το ωρολόγιο πρόγραμμα έχει διαμορφωθεί με τρόπο ώστε να ξεκινήσουμε σε κάποια μαθήματα την ύλη της Γ', από την Β' Λυκείου. 

Πόσο συχνά γίνονται διαγωνίσματα;

Στο φροντιστήριό μας οι μαθητές εξετάζονται προ-φορικά σε κάθε μάθημα  και υπάρχουν τακτικά μικρά τεστ για τον  έλεγχο  της κατανόη-σης της άμεσα παραδοτέας ύλης.

Μετά το τέλος κάθε ενότητας πραγματοποιούνται διαγωνί-σματα που συνδυάζουν μεγάλο μέρος της ύλης που έχει διδαχθεί. 

Πότε γίνονται τα διαγωνί-σματα;

Τα διαγωνίσματα πραγματοποιούνται 

  • Κυριακή εκτός   των αργιών από τις 9  π.μ. έως 12 π.μ.

  • Σάββατο απόγευμα 4μ.μ. έως 7μ.μ.

Η προφορική εξέταση μήπως φέρνει σε δύσκολη θέση τους μαθητές;

Προφανώς η προφορική εξέταση δεν γίνεται με  τον  τρόπο που οι δάσκαλοί μας  εξέταζαν. Δεν προσβάλλεται ο μαθητής και τη θεωρούμε απαραίτητη γιατί αναγκάζει το μαθητή να βρει τρόπους  να εκφράσει το  μάθημα που διδάχθηκε. Κατά τη διαδικασία αυτή ο μαθητής βοηθιέται αν χρειαστεί από το διδάσκοντα στο εκφραστικό μέρος. Στόχος μας είναι  οι  μαθητές να μά-θουν να εκφράζουν με ευχέρεια τις  έννοιες που διδάχθηκαν και όχι απλά να γράφουν μία μαθηματική σχέση ή έναν τύπο.

Τι γίνεται αν καθυστερήσει η προσέλευση μαθητών;

Στην περίπτωση που το παιδί καθυστερεί  να έρθει επικοινωνούμε άμεσα μαζί του. Αν δεν  απαντησει ενημερώνουμε τον κηδεμόνα. Σε κάθε περίπτωση   ενημερώνουμε τους κηδεμόνες.

Να τονίσουμε ότι δεν έχουμε παρατηρήσει στο φροντιστήριό μας φαινόμενα αδικαιολόγητων απουσιών και καθυστερήσεων.

Πόσο διαρκεί το μάθημα και ποιες αργίες   τηρούνται;

Η διαρκεία της επαιδευτικής ώρας είναι 50 λεπτά.

Στο φροντιστήριο τηρούνται  όλες οι επίσημες αργίες, όπως στο σχολείο. 

Τι θα συμβεί αν δεν μπορεί να παρουσιαστεί ο  μαθητής;

Στην περίπτωση αδυναμίας εμφάνισης στην τάξη για λόγους δικαιολογημένους, τότε ζητείται από το παιδί να συνδεθεί διαδικτυακά στο μάθημα.

Τι θα συμβεί αν χαθεί μάθημα λόγω απουσίας καθηγητή;

Το μάθημα στην περίπτωση αυτή αναπληρώνεται σε συνεννόηση με τους μαθητές.

Συνεργάζεται το Φροντιστήριο με  Σύμβουλο Εκπαίδευσης;

Το φροντιστήριο μας συνεργά-ζεται με εξιδεικευμένους επιστήμονες για θέματα επαγγελματικού προσανατολι-σμού. 

Πως να επιλέξω Φροντιστήριο;

Η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να γίνεται με  κριτήριο την ικανότητα συνεργασίας μεταξύ  μαθητή - καθηγητών και τον τρόπο προσέγγισης των μαθητών. Πόσες φορές ακούμε κάποιον μαθητή να μιλάει για καθηγητή που θαυμάζει και που βοηθήθηκε απο αυτόν!

Πολλες φορές επιλέγεται το φροντιστήριο που φοίτησε ένας γνωστός μας ή που πηγαίνουν οι φίλοι του παιδιού. Δεν πάμε φροντιστήριο για την παρέα αλλά για να μάθουμε,  δεν επιλέγουμε φροντιστήριο με βάση την επιτυχία άλλων γιατί το δικό μας παιδί δεν είναι σίγουρα κλώνος κανενός.

Άλλο λανθασμένο  κριτήριο είναι οι επιτυχίες που εμφανί-ζουν τα φροντιστήρια ή το πλήθος των μαθητών που τους έχουν επιλέξει. Στατιστκά όταν υπάρχει ένα μεγάλο πλήθος μαθητών, θα φέρουν και επιτυχίες. Σε καμία περίπτωση δεν θα πετύχουν όλοι οι μαθητές το άριστα. Όσο δελεαστικό κι αν ακούγετε δεν πρέπει το συνολικό πλήθος να αποτελεί τρόπο επιλογής. 

bottom of page